Sajtó

A Kanizsa Trend Kft-nél a GINOP-6.1.5-17-2018-00119 jelű, „ A Kanizsa Trend Kft munkavállalóinak készség és kompetencia fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósítása folyamatban van.

Ginop pályázat:

– a támogatás mértéke (%-ban): 97,2%

– a projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretébe

n a Kanizsa Trend Kft. egy komplex képzési programot valósít meg munkavállalói számára, nyelvi képzés, excel képzés, együttműködés fejlesztés, konfliktus kezelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, kommunikációs tréning formájában. A képzési tervben szereplő képzések hatására a vállalaton belüli kommun

ikáció és együttműködés erősödik, javulnak a munkavállalók különböző kompetenciái, készségei, ezáltal hatékonyabb munkavégzés valósul meg és nem utols

ósorban a munkavállalói elégedettség is javul. A képzésbe bevontak legalább 80%-a sikeresen elvégzi a képzéseket és erről tanúsítványt, bizonyítványt szerez.

– a projekt befejezési dátuma: 2021.09.30.